Arkiv

I onsdags och torsdags (7/12 och 8/12) hölls sista IT-träffpunkten respektive Öppet Hus för 2016. Under hösten har det hållits 17st IT-träffpunkts sammakomster som tillsammans haft 152 besökare. Det har också hållits Öppet Hus vid 17 tillfällen som har besökts av 228 medlemmar.

Som bilden visar var sista Öppet Hus för 2016 mycket välbesökt. Blandningen på problem Ni medlemmar fått hjälp med under hösten spänner från kraschade hårddiskar, problem med e-postprogarm, uppgraderingar, telefon och surfplatte problem m.m. m.m. Gemensamt har Jan, värdar och värdinnor fixat det mesta enligt devisen "Den som kan lite mer hjälper den som kan lite mindre".

SeniorNet vill också passa på att tacka alla som ställt upp som kursledare, assistenter och alla som hjälpt till vid IT-träffpunkt sammankomster och Öppet hus. Nu tar vi välbehövlig helgpaus och tar ny sats för vårens aktiviteter. Glöm inte kurssläpp för vårterminen 2017 den 3 januari.