Arkiv

I dagens HD kunde vi läsa den glädjande nyheten att vi är en av de organisationer som får dela på en miljon i mediautrymme i HD:s kanaler för att marknadsföra vår verksamhet och/eller spännande projekt.

Vår del av miljonen kommer att överräckas vid ett möte på HD den 30 mars. Efter det återkommer vi med närmre besked. Stort grattis till alla, ingen nämnd ingen glömd, som gjort detta möjligt!