Kontaktpersoner

 

 Ordförande
 
 Ingrid Bjerne  Skicka meddelande  072-524 00 54
 Kassör
 
 Birgitta Nilsson  Skicka meddelande  070-671 55 79
 Kursadministration, planering
 
 Udo Jansen  Skicka meddelande  0705-24 20 10
 Kursadministration, anmälningar
 
 Anita Törnkvist  Skicka meddelande  070-640 06 70
 Medlemsansvarig
 
 Bibbi Persson  Skicka meddelande  070-262 06 60
 Webbansvarig

 

 Per Fridh
Sven-Olov Olsson

 

 Skicka meddelande
  Skicka meddelande

 070-348 29 00
  
 Valberedning
 
 Kaarina Andersson  Skicka meddelande  070-9467655
 SeniorNet, öviga kontakter
 
 Information  info(a)seniornet-helsingborg.com  042-15 08 71