Styrelsen

 

 
Sittande från vänster: Anders Jönsson, Birgitta Nilsson, Henriette Bosson och Ingrid Bjerne.
Stående från vänster: Per Fridh, Lotte Janheden, Udo Jansen, Anita Törnkvist och Katarina Stefelics.
 

Förtroendevalda

Styrelse

Ingrid Bjerne (Ordförande)
Birgitta Nilsson (Kassör)
Lotte Janheden (Sekreterare)
Anders Jönsson
Anita Törnkvist
Henriette Bosson
Katarina Stefelics
Per Fridh
Udo Jansen (Kursplanering, kursadministration)
 

Revisorer

Jan Bergsten
Sven-Erik Larheim
Kaarina Andersson (suppleant)
 

Valberedning

Kaarina Andersson (sammankallande)
Stig Gartér
Britt-Marie Bergforsen