Vill du dela av dig med dina kunskaper?

Rekordmånga kom till årsmötet!

Ett drygt 90-tal av våra medlemmar kom till årsmötet på Träffpunkt Ringstorp den 19 februari. Ordförande Ingrid Bjerne hälsade deltagarna välkomna samt informerade om vårens aktiviteter.
Därefter var det tid för årsmöte och Ingrid förklarade mötet för öppnat. Udo Jansen valdes till mötesordförande och Anita Törnkvist som mötessekreterare. Dagordningen betades därefter av punkt för punkt. Stig Gartér valdes till ny ordförande och som nya styrelseledamöter valdes Marianne Jönsson, Sven-Olof Olsson samt Mats Rydén.
Efter mötet avtackades Ingrid Bjerne som ordförande. Avgående styrelseledamöterna Per Fridh och Lotte Janheden kommer att avtackas vid ett senare tillfälle eftersom de inte kunde deltaga på årsmötet.


Efter detta var det dags för kaffe med fastlagsbulle, som mottogs mycket väl av våra medlemmar.
Som sista punkt på programmet fick vi lyssna på Mickey Missler från IT-gymnasiet som pratade om hur man kan känna sig trygg på nätet. Mickey gick igenom hur man surfar säkert, undviker ID-kapning samt om lösenordshantering mm. Föredraget var mycket tydligt och klart framfört så det var säkert många frågetecken som rätades ut.