Om våra kurser

Vårt motto är: Den som kan lite mer hjälper den som kan lite mindre.
Det försöker vi leva upp till genom att ge kurser i baskunskaper när det gäller datorhantering. Vårt enda krav på dig som elev är att du är 55+ och har betalat medlemsavgiften.

På våra kurser har vi en kursledare som är ansvarig för kursens utformning. Till sin hjälp har kursledaren en eller två assistenter som ser till att alla elever hänger med under utbildningen.

Liksom våra elever är kursledare och assistenter 55+. De är väl medvetna om att det där med datorer inte är så lätt alla gånger. Och ju äldre man blir, desto svårare tycks det bli. Barn och barnbarn är många gånger väldigt duktiga på datorer (och då räknar vi in smarta telefoner och plattor) men de har inte alltid förmågan att förmedla sina kunskaper till oss äldre. Våra kursledare och assistenter är utrustade med denna förmåga och de har dessutom ett helt annat tålamod än yngre personer.

De flesta av våra kurser är grundkurser som riktar sig till dig som saknar eller har liten erfarenhet av datorer. Det kan också vara så att du har använt datorer i ditt yrkesliv men nu upptäckt att det är något helt annat att arbeta med datorn på egen hand.


Kursernas upplägg

Vi har två lokaler, en kurslokal med tio datorer, lärardator och TV i stället för projektor. Vi har också en föreningslokal där vi håller en del kurser – där har man med sig egen platta eller telefon och sitter runt ett avlångt bord. Även här finns en TV som projektor.

Kurserna hålls antingen förmiddag (09.00 – 12.00) eller eftermiddag (13.00 – 16.00). En paus med fika (ingår i kursavgiften) hålls vid lämplig tidpunkt. 

På kurserna är man 8 – 10 elever beroende på kursens innehåll. På kurser för platta och telefon har man med egen utrustning medan man på övriga kurser i regel använder SeniorNets datorer. Undantag finns dock. För att en kurs ska bli av krävs minst 5 deltagare.

Kursmaterial finns i regel – i vissa fall köps detta in men det händer även att kursledarna tar fram eget material. Kostnaden för kursmaterialet framgår av kursbeskrivningen.

Vi har Windows 10 på våra datorer men kan även vid behov hålla kurs i Windows 7.

För att du ska få ut mesta möjliga av kursen krävs det att du tränar hemma mellan varje kurstillfälle.