Så här anmäler du dig

På SeniorNets kurs "Bibliotekets e-tjänster" tittade man på många intressanta tjänster som Biblioteket erbjuder över nätet. Man lyckades även klämma in en fikapaus och lite samvaro.