Att vara medlem

För alla som tar sig till och från SeniorNet via Vasatorpsvägen kan det kanske bli problem under våren. Läs informationen nedan från Helsingborgs stad.

Från februari 2018 förbereder vi Vasatorpsvägen för HelsingborgsExpressen. Vi bygger nya hållplatser med bättre väderskydd, fler säkra passager över vägen, anlägger en grön allé och sätter upp ny belysning. Läs mer om arbetet på Vasatorpsvägen.

Klicka på bilden för att förstora.(Bild från Helsingborgs stad)