Årets årsstämma kommer att hållas onsdag den 22/3 2023 med början kl 1400 i DHS Ringstorps / Träffpunkt Ringstorps lokaler.        

Kallelse skickas de kommande veckorna.   

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2023-01-12