Hem

SOMMAR 2020!!   Semestermånad juli!!  CORONA!!  

Stiltje i föreningslivet??  NEJ – mycket att fundera över och förbereda.

Hur kommer samhället att se ut om några månader när vi vill hålla våra kurser och vilka restriktioner behöver vi förhålla oss till? Med hänsyn till osäkerheten i utvecklingen avseende Corona måste vi vara förberedda att kunna hålla kurser i våra kurslokaler och / eller digitalt. Beslut har redan fattats att senarelägga kursstarten i lokalerna till oktober i stället för september. Under tiden pågar diskussioner angående eventuella ändringar i utrustningen till kurserna, antal kursdeltagare och andra detaljer. När bilden klarnar återkommer vi med ytterligare information.

Till dess – var beredda för en intensiv ”plugg”-höst och håll Er friska.

 

Kursgruppen