Hem

Styrelsen har beslutat att det ajournerade årsmötet 3 mars 2020 skall återupptas och avslutas med ett digitalt möte. Diskussioner pågår med en grupp medlemmar (här kallad ”Gruppen”) om hur detta möte kan genomföras. Styrelsen och ”Gruppen” har enats om att mötet bör hållas snarast möjligt, vilket i praktiken betyder månadsskiftet september / oktober. ”Gruppen”, med erfarenheter från liknande möten, svarar i samarbete med styrelserepresentanter för IT-tekniska detaljer och förberedelser. Detta omfattar bland annat information till SeniorNets medlemmar avseende kommunikation under mötet. Alla medlemmar kommer att kunna delta i mötet, endera genom uppkoppling via dator, via surfplatta / smartphone eller kontakt via vanlig telefon som också kommer att vara möjligt.

Följ utvecklingen av årsmötets avslutande som kommer att meddelas efterhand på vår Hemsida.