Hem

Plats:            Fortsatta årsmötet kommer att hållas digitalt (se mer nedan)

Tid:                    kl. 14.00

Det fortsatta årsmötet kommer på grund av Covid-19 situationen att hållas digitalt med videokonferensprogrammet Zoom. Du kan delta i mötet via din dator, surfplatta eller smarta mobiltelefon. Det går även att ringa in till mötet med en vanlig telefon (då kan du lyssna och tala på mötet men ser ingen videobild).

Du anmäler dig till årsmötet genom att registrera dig: För att registrera dig klickar du på följande länk: https://us02web.zoom.us/webinar/register/6015987793367/WN_Tf2uBMGjT5W8k8Eqhy2pcg

Du kommer då till en webb-sida (Zoom) där du registrerar dig genom att ange namn, e-postadress, medlemsnummer m.m. Här på hemsidan finns en kort film som visar tillvägagångssättet om du är osäker. Demo registrering.

Efter att din registrering behandlats kommer du få ett e-postmeddelande med en länk som du använder för att koppla upp dig med din dator, surfplatta eller smarta mobiltelefon och delta i årsmötet.

Om du inte har möjlighet att registrera dig enligt ovan kan du anmälan dig till Bibbi Persson, medlem@seniornet-helsingborg.comeller tel. 0702-620660 senast den 1 oktober 2020.

För dig som inte är van att jobba med Zoom programmet kommer vi också att erbjuda utbildning och träning så att du enkelt kan deltaga vid årsmötet, därför vill vi gärna att du registrera dig så fort som möjligt så vi kan planera in utbildning,

För att få deltaga vid årsmötet skall medlemsavgiften = årsavgiften á 250 kr för 2020 vara inbetald till föreningen.

Föreningens stadgar hitta du på vår hemsida, där även handlingarna till årsmötet kommer att finnas i god tid.

Styrelsen för SeniorNet i Helsingborg