Vårterminen 2022 - VT22 - avslutades den gångna veckan med ett möte där de två nyvalda och ytterligare tre styrelsemedlemmar deltog. Målsättningen med mötet var att ge de nya styrelsemedlemmarna en inblick i SeniorNet Helsingborgs verksamhet i allmänhet och styreselarbetet mera i detalj. Detta tillfälle ledde även till diskussion / ”spåning” om HT22 och olika aspekter rörande föreningens framtid.

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar med behagligt     väder!

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2022-06-12