Hem

Plats:            Fortsatta årsmötet kommer att hållas digitalt (se mer nedan)

Tid:                    kl. 14.00

Det fortsatta årsmötet kommer på grund av Covid-19 situationen att hållas digitalt med videokonferensprogrammet Zoom. Du kan delta i mötet via din dator, surfplatta eller smarta mobiltelefon. Det går även att ringa in till mötet med en vanlig telefon (då kan du lyssna och tala på mötet men ser ingen videobild).

Du anmäler dig till årsmötet genom att registrera dig: För att registrera dig klickar du på följande länk: https://us02web.zoom.us/webinar/register/6015987793367/WN_Tf2uBMGjT5W8k8Eqhy2pcg

Du kommer då till en webb-sida (Zoom) där du registrerar dig genom att ange namn, e-postadress, medlemsnummer m.m. Här på hemsidan finns en kort film som visar tillvägagångssättet om du är osäker. Demo registrering.

Efter att din registrering behandlats kommer du få ett e-postmeddelande med en länk som du använder för att koppla upp dig med din dator, surfplatta eller smarta mobiltelefon och delta i årsmötet.

Om du inte har möjlighet att registrera dig enligt ovan kan du anmälan dig till Bibbi Persson, medlem@seniornet-helsingborg.comeller tel. 0702-620660 senast den 1 oktober 2020.

För dig som inte är van att jobba med Zoom programmet kommer vi också att erbjuda utbildning och träning så att du enkelt kan deltaga vid årsmötet, därför vill vi gärna att du registrera dig så fort som möjligt så vi kan planera in utbildning,

För att få deltaga vid årsmötet skall medlemsavgiften = årsavgiften á 250 kr för 2020 vara inbetald till föreningen.

Föreningens stadgar hitta du på vår hemsida, där även handlingarna till årsmötet kommer att finnas i god tid.

Styrelsen för SeniorNet i Helsingborg

Kursgruppen har som mål att under hösten fysiskt genomföra ett antal korta kurser, dock inte nybörjarkurser.

Innan kursen kommer skrivbord och datorer att torkas av. Kursdeltagarna ska sprita händerna innan de går in i lokalen.

Antalet kursdeltagarna kommer att vara högst 6 st på varje kurs.

Vi tillhandahåller munskydd, men det är inget tvång att använda dem.

Det viktigaste är att vi håller avstånd och om du inte är helt frisk – stanna hemma!

Kurserna kommer att släppas för registrering tisdag den 1 september.

Vi kommer att finnas tillgängliga i Föreningslokalen kl 9 kurssläppsdagen om du behöver hjälp.

Kursgruppen

Tyvärr verkar möjligheterna att träffas på IT-träffpunkten och ÖppetHus förbli små. Vi vill därför hjälpa dig som är medlem i SeniorNet Helsingborg med att lösa dina IT-problem på distans. Erfarenheterna från i våras är goda. Även om det inte var så många som hörde av sig, var både de som fick och gav support nöjda.

Är du  i behov av hjälp med din dator, smarttelefon, surfplatta eller har annat IT-problem? Hjälp får du genom att kontakta oss på något av följande sätt, så ser vi till att du kommer i kontakt med någon i supportgruppen:

 

 

När du kontaktar supporten måste du förutom att kort beskriva ditt problem också alltid uppge dina kontaktuppgifter: (Namn, mejladress och telefon).

Tycker du att det är svårt att formulera vad du vill ha hjälp med, svårt att beskriva? Rädd för att komma med dumma frågor? Och att det hindrar dig för att ta kontakt. Det behöver du inte vara. Var inte rädd för att be om hjälp! De av våra handledare som hjälper dig på distans har bra teknik till sitt förfogande. Det går helt enkelt till så att handledaren, vid behov, kan koppla upp sig mot din PC, telefon eller platta. Givetvis med din tillåtelse. Väl uppkopplad kan handledaren styra tex din telefon och visa hur man gör, ändra en trilskande inställning eller vad det nu kan vara.

Supportgruppen

Styrelsen har beslutat att det ajournerade årsmötet 3 mars 2020 skall återupptas och avslutas med ett digitalt möte. Diskussioner pågår med en grupp medlemmar (här kallad ”Gruppen”) om hur detta möte kan genomföras. Styrelsen och ”Gruppen” har enats om att mötet bör hållas snarast möjligt, vilket i praktiken betyder månadsskiftet september / oktober. ”Gruppen”, med erfarenheter från liknande möten, svarar i samarbete med styrelserepresentanter för IT-tekniska detaljer och förberedelser. Detta omfattar bland annat information till SeniorNets medlemmar avseende kommunikation under mötet. Alla medlemmar kommer att kunna delta i mötet, endera genom uppkoppling via dator, via surfplatta / smartphone eller kontakt via vanlig telefon som också kommer att vara möjligt.

Följ utvecklingen av årsmötets avslutande som kommer att meddelas efterhand på vår Hemsida.

SOMMAR 2020!!   Semestermånad juli!!  CORONA!!  

Stiltje i föreningslivet??  NEJ – mycket att fundera över och förbereda.

Hur kommer samhället att se ut om några månader när vi vill hålla våra kurser och vilka restriktioner behöver vi förhålla oss till? Med hänsyn till osäkerheten i utvecklingen avseende Corona måste vi vara förberedda att kunna hålla kurser i våra kurslokaler och / eller digitalt. Beslut har redan fattats att senarelägga kursstarten i lokalerna till oktober i stället för september. Under tiden pågar diskussioner angående eventuella ändringar i utrustningen till kurserna, antal kursdeltagare och andra detaljer. När bilden klarnar återkommer vi med ytterligare information.

Till dess – var beredda för en intensiv ”plugg”-höst och håll Er friska.

 

Kursgruppen

Efter det avbrutna årsmötet den 3 mars (då ingen ny styrelse kunde väljas) har vi i Seniornet Helsingborgs styrelse intagit hållningen av en interimsstyrelse i avvaktan på fortsatt årsmöte. Styrelsen har direkt eller indirekt fått indikationer att vissa medlemmar förväntar sig mer aktiviteter från styrelsens sida under den aktuella corona epidemin. Som reaktion på detta ber vi i styrelsen medlemmar som har idéer på aktiviteter att inkomma med dessa till styrelsen. Naturligtvis behövs det också medlemmar som kan genomföra aktiviteterna så vi behöver även att ni anmäler ert intresse att delta. Så har du idéer eller vill hjälpa till, kontakta någon av nedanstående eller någon annan i styrelsen.

Namn                                       Telefonnummer                             E-post

Sven-Olof Olsson                       070-514 90 23                              Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anders Jönsson                         070-887 02 16                              Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Udo Jansen                               070-524 20 10                              Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.