IT-träffpunkten

Välkommen till IT-Träffpunkten onsdagar 9.30–12.00
Till vår IT-träffpunkt är alla, medlemmar som icke medlemmar, välkomna att diskutera IT-frågor och/eller – problem. Våra handledare finns på plats och leder diskussionerna

Man behöver egentligen inte ha några problem för att komma till IT-träffpunkten. Alla är välkomna att under trivsamma former få möjlighet att träffas och diskutera datorfrågor och annat. Vi sitter runt bordet i föreningslokalen  Vi presenterar på vår smart TV en aktuell frågeställning och sedan diskuterar vi kring den. Om några vill sitta mer enskilt finns det naturligvis möjlighet att sätta sig i vårt fikarum. Enkla frågor och problem kring surfplattor och smarta telefoner kan vi även reda ut. Däremot inte rena pc-frågor. Dem hänvisar vi till Öppet Hus på torsdagar. Det finns  alltid kaffe och kakor som du kan köpa för 10 kronor.
 
 
 IT-träffpunkten i föreningslokalen.