IT-träffpunkten

Den 6 december hölls 2018 sista Öppet Hus för Seniornet Helsingborgs medlemmar. Många hade sökt sig till Föreningslokalen för att få hjälp med olika IT problem, Nästa chans kommer den 17 januari 2019 när vi öppnar för vårterminen.