IT-träffpunkten

.....men på kursfronten är det verkligen inte stiltje, även om inte några kurser pågår under sommaren. Vår kursgrupp  slutför nu arbetet så att presentation, anmälningar mm  fungerar när det är dags Beskrivning av innehåll, startdatum, anmälningsdatum mm i respektive kurs skall föras in  på hemsidan. Kurserna skall vara tillgängliga för läsning och anmälan på exakt tid och dag. Det är alltså mycket jobb vid datorn innan startskottet går i augusti. Anita Törnkvist, på bilden, i kursgruppen förbereder kanske just den kurs du väntar på.

 

 

I höstens program kommer ett par nyheter, som säkert är av intresse:

Android och iPhone telefon/surfplatta: Det blir två kurser om fyra lektionstimmar vardera, som behandlar hur man hanterar alla sina appar i telefonen/surfplattan - både Android och iPhone. Ta, bort, uppdatera, flytta appar m.m.handlar det om. Säkert behövligt då vi nu för tiden nyttjar just appar till det mesta, parkering, biljettköp, för att nämna två exempel.

Windows 10: Utvecklingen går nu snabbt och det gäller att hänga med i svängarna. Uppdateringarna kommer tätt. Vi kommer därför att ha en kurs omfattande två tillfällen,Windows 10 repetition kallas den.Kursen är avsedd för dig som gått Windows 10 nybörjarkurs eller Windows 10 fortsättningskurs. Vi kommer framför allt att repetera grunderna i Windows 10 samt användningen av utforskaren.

Kursgruppen, ovan, har en önskan; vi har gott om elever, men behöver fler lärare/assistenter. Om du vill och kan- ställ upp! Du kommer inte att ångra dig!

SeniorNet Helsingborg  fyller ju  tjugo år snart, och det många kurser som genomförts under åren. Liksom många medlemmar som bättrat på sina kunskaper inom IT. Här här ett par klipp från "anno dazumal".

Kursprogram 2009 och 2003

Kursledare mfl vid lite olika möten.