IT-support

Vi närmar oss sommarens slut men ännu kan vi hoppas på en månads sol och sommarvärme. Efter hantering av några enkla ärenden under sommaren börjar nu de olika aktiviteterna i föreningen: 

Styrelsen har haft sitt första möte inför höstterminen HT 2022 tillsammans med representanter för 3 olika arbetsgrupper,

  • Kursgruppen träffas nästa vecka för att planera kursverksamheten HT22
  • Vår annonsering i HD börjar söndag 21 augusti
  • IT-café / IT-support verksamheten börjar slutet augusti
  • Både kurssläpp och kursstart planeras för mitten september.

Vi återkommer med ytterligare information om 2 veckor.
Med en önskan om ” God fortsättning på sommaren” ser vi fram emot föreningens verksamhet under HT 2022.
Styrelsen SeniorNet Helsingborg 
2022-08-03

Vårterminen 2022 - VT22 - avslutades den gångna veckan med ett möte där de två nyvalda och ytterligare tre styrelsemedlemmar deltog. Målsättningen med mötet var att ge de nya styrelsemedlemmarna en inblick i SeniorNet Helsingborgs verksamhet i allmänhet och styreselarbetet mera i detalj. Detta tillfälle ledde även till diskussion / ”spåning” om HT22 och olika aspekter rörande föreningens framtid.

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar med behagligt     väder!

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2022-06-12

Fortsättningen av det i mars ajournerade årsmötet kunde hållas som planerat tisdag 24 maj 2022. Två nya styrelsemedlemmar valdes i enlighet med valberedningens förslag; 30 medlemmar var närvarande. Det fanns inga förslag till ordförandeposten och inga förslag lämnades av de närvarande.

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Vakant                              (Ordförande )

Udo Jansen                      (vice ordförande)

Marianne Aldgård            (Sekreterare)

Gunnar Cöster                (kassör)

Britt Olsson

Sven-Olof Olsson

Guy Rosvall

Christer Eriksson

Bengt-Arne Jönsson ( nyvald )

Protokollen från båda möten kommer att vara tillgängliga i Föreningslokalen. Vi återkommer med information om vilka två dagar / klockslag intresserade kan ta del av protokollen i Föreningslokalen på Larmvägen 8. 

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2022-05-28

Årets mötesprotokoll, avseende ajournerade mötet 29/3 och återupptagna mötet 24/5, finns tillgängliga i föreningslokalen på Larmvägen. Föreningslokalen är öppen / bemannad tisdag 7 juni  kl 11:30-13:30 och torsdag 9 juni kl 10:00-12:00 för intresserade medlemmar att ta del av protokollen. 

Styrelsen SeniorNet Helsingborg  önskar alla medlemmar GLAD PINGST!

2022-06-04