IT-support

8:e och 9:e december har vi sista IT-café och IT-support för hösten.