IT-support

Fortsättningen av det i mars ajournerade årsmötet kunde hållas som planerat tisdag 24 maj 2022. Två nya styrelsemedlemmar valdes i enlighet med valberedningens förslag; 30 medlemmar var närvarande. Det fanns inga förslag till ordförandeposten och inga förslag lämnades av de närvarande.

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Vakant                              (Ordförande )

Udo Jansen                      (vice ordförande)

Marianne Aldgård            (Sekreterare)

Gunnar Cöster                (kassör)

Britt Olsson

Sven-Olof Olsson

Guy Rosvall

Christer Eriksson

Bengt-Arne Jönsson ( nyvald )

Protokollen från båda möten kommer att vara tillgängliga i Föreningslokalen. Vi återkommer med information om vilka två dagar / klockslag intresserade kan ta del av protokollen i Föreningslokalen på Larmvägen 8. 

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2022-05-28