Arkiv

Sommaren är här och styrelsen har hållit sitt försommarmöte! Även om vi inte har någon av de vanliga aktiviteterna igång så är det inte total stiltje. Sporadiska diskussioner / kontakter styrelsemedlemmar emellan och funderingar över framtiden – med hänsyn till corona-konsekvenser – fortsätter trots sommaruppehållet.

Vi vill med detta medlemsbrev passa på att informera om att Britt-Marie Andersson frånsagt sig vidare uppdrag inom SeniorNet Helsingborg. Britt-Marie har varit engagerad i  många olika  aktiviteter under många år. Ett stort TACK Britt-Marie för ditt gedigna engagemang, för allt du har gjort med stor energi  för SeniorNet Helsingborg. Uppvaktning följer vid närmaste möte på  Ringstorp.

Vi fortsätter att följa tempot i återkallandet av Corona-restriktioner för beslut om nystart av våra traditionella aktiviteter och önskar er alla återigen en sommar med lagom soldyrkande och nyvunna möjligheter att umgås, ej enbart digitalt, med  släkt och vänner. 

GLAD MIDSOMMAR!

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

 
 
 

Vi skickar detta meddelande för att påminna både medlemmar och – förhoppningsvis – blivande medlemmar om våra digitala aktiviteter.

Medlemmar har under våren erbjudits att få hjälp i hantering av Zoom för att kunna delta i olika digitala aktiviteter. Zoom är ett digitalt videokonferensprogram för att kunna hålla digitala möten i större grupper. I till exempel i följande sammanhang kommunicerade deltagarna via Zoom: föreningens årsmöte, aktivitetsgruppens föredrag, diskussionsgrupp som uppföljning efter TV2s program ”Seniorsurfarna”, diskussionsgrupp på torsdag eftermiddagar(6st) med ”Tema för dagen” och därpå följande öppen diskussion. Den digitala kursen i kortspelet SKAT började på tisdag 11/5. Vår förhoppning är att även kunna börja någon / några digitala kurser till före sommaren.

Föreningens aktivitetsgrupp har, precis som de brukar, ordnat intressanta föredrag för vårterminen 2021. Vårens program, varav ett föredrag återstår, ser ut på följande sätt:

Januari     ”Källkritik” med HD:s chefredaktör Marcus Ekdahl

Februari   ”Kost och träning för seniorer” med Sandra Lundahl från Filborna Arena

Mars         ”Corona och IT”-framtiden med IT-experten Joakim Jardenberg

April          ”Kanalfärd från Travemünde till Rhones mynning” med vår egen Udo Jansen

Maj           ”Varför behövs en effektkommission i Skåne? ” med Anders Fredriksson från Öresundskraft.

Följ med in i den digitala världen genom några enkla, dvs lätta steg: anmäl dig till våra digitala aktiviteter respektive gå med som medlem i SeniorNet Helsingborg och dra fördel av kommande aktiviteter under hösten.

 

För att erhålla lite erfarenheter och feedback från SeniorNets digitala aktiviteter under pandemin har Lars-Gösta Hultberg genomfört intervjuer med några medlemmar som deltagit i några av aktiviteterna.

Under pandemin har SeniorNet genomfört 2 årsmöten,6 föreläsningar, 4 Seniorsurfarskolan och 6 torsdags Zoom möten (pågår).

Antalet deltagare har varierat med trettioåtta som högsta siffra så vi misstänker på goda grunder att osäkerhet inför själva uppkopplingen upplevs som ett stort hinder.

För att läsa Lars-Göstas intervjuer med Inger Hansson och Ebba Holmberg, två medlemmar som varit med på en del tillfällen och ta del av deras erfarenheter, klicka här.

Pandemins utveckling avgör om vi kan träffas i SeniorNets lokaler till hösten eller om vi måste fortsätta med digitalt support.

Supportgruppen

Vi skickar detta medlemsbrev med allmän information och passar samtidigt på att påminna om att vi behöver fler aktiva i föreningens verksamhet. Välkommen att hjälpa till som kursledare eller assistent i kursverksamten, som engagerad i Öppet Hus och IT-supportgruppen eller i någon av de olika arbetsgrupperna! Ni behövs!
 
Den nya styrelsen hade sitt konstituerande möte omedelbart efter årsstämman den 12/4. Såsom framgår av bl.a. hemsidan saknar föreningen en ordförande. En självklart icke önskvärd situation! Styrelsens arbete samordnas tills vidare av föreningens vice ordförande Udo Jansen. Genom styrelsens sammansättning, både gamla och nya medlemmar med varierande bakgrund, två för våra aktiviteter mycket väl lämpade lokaler och hög standard på vår tekniska utrustning är förutsättningarna goda för en positiv utveckling i framtiden.
 
Nu närmast är det dags att avsluta aktiviteter under den korta tid som återstår före sommar-uppehållet och planera för höstterminen 2021. Som samhället ser ut idag avseende olika Corona-restriktioner måste vi ha beredskap för både traditionella, dvs fysiska, och digitala kurser och möten. De digitala aktiviteterna har hållits med videokonferensprogrammet Zoom. Man kan delta i aktiviteten via sin dator, surfplatta eller smarta mobiltelefon. Det enda man behöver för anslutning till en Zoom-aktivitet är nedladdning av Zoom på sin enhet (mobil, platta eller dator).
 
Vi vädjar till er ALLA, både medlemmar i allmänhet och aktiva, att anmäla sig till de
Zoom-aktiviteter som erbjuds efterhand. Vi vill även uppmuntra alla medlemmar att hjälpa till med att värva nya medlemmar. Berätta för släkt och vänner om våra kurser, möjligheter till hjälp och medlemsmöten med intressanta föredrag. Era förslag till kurser och andra aktiviteter är som alltid välkomna. Ring eller skicka epost till någon av nedan listade personer:
 
Allmänt:     Udo Jansen            0705 242010     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Zoom:        Sven-Olof Olsson   0705 149023     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kurser:      Karin Jonsson         0709 369117     Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Vi önskar er framför allt god hälsa i dessa Coronatider och att alla som så önskar snart blir vaccinerade.
Styrelsen SeniorNet Helsingborg