Arkiv

Igår var det kurssläpp för vårens kurser. Klockan 9.00 gick startskottet och efter 10 minuter hade 21 personer redan anmält sig! Sammanlagt under dagen fick vi in drygt 70 anmälningar till olika kurser. Två av kurserna är redan fulltecknade men det finns möjlighet att ställa sig på väntelista om någon skulle hoppa av. Vi som satt i föreningslokalen och erbjöd hjälp med information och bokning hade det tämligen lugnt – troligen beroende på att vädret var mindre lugnt och inte så lockande att ge sig ut i. Däremot var vårt speciella SeniorNet-telefonnummer hårt belastat. Och vi fick inte bara kursanmälningar utan även ett antal nya medlemmar som lockats till vår förening och som också anmälde sig till kurser. På bilden ses SeniorNets kursansvarige Udo Jansen ta hand om en medlem.