Arkiv

Vi kan glädja oss åt att så gott som alla kurserna under våren nu är fullbokade. Det är bara på denna kurs det fortfarande finns platser kvar:
Kurs 22, Android surfplatta för nybörjare.

Men det är mycket som skall klaffa för att våra kurser skall bli till så stor nytta som möjligt för alla som deltar i någon kurs. Kursdatorerna skall uppdateras med nya konton och inloggningsuppgifter, inbjudningar skall skickas ut, kurslitteratur skall köpas in, deltagarlistor skall distribueras m.m. m.m. Det är alltså en massa detaljer som skall kugga i varandra för att helheten skall bli bra. Därför var alla kursledare kallade till en sista genomgång innan starten nästa vecka.(Klicka på bilden för att förstora.) Då drar sju kurser igång! 

Kursgruppen Udo Jansen, Anita Törnkvist och Ingrid Bjerne som är spindlarna i nätet hade alltså mycket att informera om och diskutera kring. De närvarande kursledarna fyllde också i med synpunkter och frågor. Vi kan alltså vänta oss att det är väl förberett på alla händer inför kursstarten.

 
Det gäller att följa med vad Udo säger, så att inget missas.

Udo behöver inte vara orolig.                                      Vilken tangent var det nu?