Arkiv

Tisdagen den 5 mars hade SeniorNet sitt årsmöte. Drygt 80 medlemmar hade infunnit sig. Udo Jansen och Margareta Johansson valdes till ordförande och sekreterare för mötet. Allt flöt på utan problem, den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och vi fick en ny ordförande, Anders Jönsson, och två nya medlemmar i styrelsen. Protokoll från årsmötet kommer att finnas tillgängligt för läsning i föreningslokalen.

Efter mötet bjöds på kaffe och semlor som avnjöts under livligt prat.

Slutligen fick Mickey Missler, lärare på NTI-gymnasiet, ordet. Han pratade om vikten att skydda sina data på internet och i vardagen. Han visade på risker med betalkort och med att få sina personuppgifter stulna. Han förklarade också vad GDPR står för. Mickey manade också till försiktighet. Enligt honom är det säkraste sättet att betala att göra det med chip + kod. Men håll i korten och skydda dem!