Arkiv

Så skall det inte behöva vara tycker vi på SeniorNet Helsingborg.
Citatet nedan är hämtat ur undersökningen "Svenskarna och internet 2018."
”Allt fler kopplar upp sig allt mer i Internetsverige och allt färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. Samtidigt finns det tydliga tecken i statistiken på att den som en gång börjat använda internet eller nätets olika tjänster inte slutar. De som inte använder internet alls idag har sällan provat på. När vi tittar på hur olika generationer använder olika tjänster på internet så kan vi också konstatera att det är få som slutar använda specifika tjänster när de väl börjat."
Varför är det då så många som fortfarande står utanför? Kom med du också!

”De allra flesta som inte använder internet är äldre. Var tredje pensionär använder inte internet dagligen. Sällananvändare känner sig mindre delaktiga i det digitala samhället.”
Vi i SeniorNet Helsingborg  ser detta som ett problem, men samtidigt som en stor utmaning. Vår förenings syfte är just att lotsa äldre in i det digitala samhället. Det har vi gjort nu i tjugo år och för varje dag, snart sagt,konstaterar vi att behovet ökar att bli digitalt delaktig. Inte minst för oss äldre.
(Klicka för större bild)

”Ointresse viktigaste skälet till att inte använda internet.”
Bli medlem i vår förening, eller kom bara på besök. Vi lovar att visa dig hur mycket du går miste om när du inte använder Internet! Och hur du lär dig använda Internet. Tekniken lär vi dig på köpet.
(Klicka för större bild)

 

 


"Offentlig information på internet mindre viktigt för de äldsta"

Det är inte bara hat och hot på nätet. Mycket viktig samhällsinformation hittar du lättare på nätet än på annan plats.Allt oftare hänvisar myndigheter och företag till internet. Vi visar dig gärna hur mycket nyttigt och viktigt du går miste om när du inte använder internet.
(Klicka för större bild)

Här hittar du en sammanfattning av undersökningen "Svenskarna och internet 2018."