Arkiv

SeniorNet fyller ju tjugo år. Därför har vi valt att försöka att se tillbaka lite på de gångna åren ur olika infallsvinklar i några artiklar under sommaren. Möta personer som varit med från början, se hur verksamheten utvecklats m.m.
Det är fyra personer som blev medlemmar under 1999 och som varit medlemmar sedan dess. Det är Bibbi Persson, Gurli Hörnfeldt, Ella Lundström och Ingvar Folkesson. Bibbi ”slår" de övriga tre med någon månad, och är alltså äldst i gamet i det avseendet. Vi träffade henne för att höra vad hon har för intressant  att berätta om sitt tjugoåriga medlemskap.

Varför SeniorNet?

”Jag hörde på radion om en förening som hette SeniorNet  Sweden. Det lät intressant och jag anmälde mig. Tydligen var det fler här i Helsingborg, för Tore Bryneholt kontaktade mig och några andra, och undrade om vi ville vara med och bilda en lokal klubb här stan. (SeniorNet Sweden är bara en paraplyorganisation.) Så blev det, klubben bildades.

Klicka för större bild.

Du har varit aktiv och engagerad under alla åren? Varför?

” Det har framförallt varit roligt. Vid första årsmötet valdes jag till kassör, och det var jag fram till 2016. Mycket jobb, men som sagt roligt. Sedan har jag varit kursledare vid diverse kurser, Excel, internet, Word bl.a. Jag som inte i min vildaste fantasi kunde tänka mig det. Men Tore  övertalade mig. Det har jag aldrig ångrat. Fler skulle prova på kursledarskapet - man får så mycket tillbaka själv.”


Bibbi i en av många styrelsekonstellationer. Bibbi avtackas som kassör av Ingrid Bjerne.

Nu har du ”varvat ner" och är bara medlemsansvarig?

”Det kan man kanske säga. Vi är ungefär trehundra medlemmar och det kräver sin kvinna att hålla ordning på dessa.  All epost till medlemmarna distribuerar jag. Tyvärr kan jag inte hålla välkomstmöte för nya medlemmar längre, det saknar för det är viktigt.”


 Bibbi tillsammans med andra kursledare hösten 2004. Här har vi henne vid att välkomstmöte.

SeniorNets framtid?

”Tyvärr blir problemet att få folk att ställa upp ideellt större och större. För vår del drabbar det framförallt kursverksamheten. Vi skulle både behöva och kunna ha fler kurser. Men, utan kursledare… Dessutom är det viktigt att fortsätta att vara i framkant. Det har vi alltid varit”

Något du kommer ihåg speciellt?

”Det var en dam som ofta besökte oss när vi höll till på biblioteket. Jag lade märke till att hon hade en uppslagen bok bredvid sig, och satt och skrev på datorn. Det visar sig att hon bodde på ett äldreboende och att hon ville hålla kvar sin färdighet i maskinskrivning. Hon hade bett om att få tillgång till en pc. Det gick inte, men en vävstol kunde man ordna! Det kommer vår generation inte att godta.”  (Nu är det nog lättare att få tillgång till Wifi m.m.)

Under årens lopp har du mött många människor i föreningen?

”Det har varit många trevliga möten, den sociala biten är viktig. Vi är en ”tantgrupp" som möts med jämna mellanrum utanför klubbens lokaler. Annars är det Sven-Olle Fjelner, mångårig sekreterare, med sin underfundiga humor, som jag fäst mig vid.”

Det behövs fler av Bibbis kaliber för att vi skall utvecklas och leva vidare som förening. SeniorNet behövs. Nu och i framtiden.