Arkiv

Var:          DHS Ringstorp, Kurirgatan 1 (Busslinje 2 och 25, HållplatsS:ta Anna k:a)      

När:       Tisdagen den 2 november kl 14.00 till ca 16.30 
        
Program:

1. Mickey Missler från NTI gymnasiet föreläser om Coronapandemins effekter på vårt digitala samhälle

Mickey skriver: Under pandemin hördes ofta citatet ”Ställ inte in–ställ om”. Och just att ställa om ledde till att snabbt få fram digitala lösningar som påverkat stora delar av vårt samhälle.
I denna föreläsning lyfter jag mer detaljerat vad som skett och hur det lett till det ”nya normala”.

2. Paus med kaffe och kakor

3. Mickey Missler från NTI gymnasiet föreläser om Allt registreras!

Mickey skriver: Under föreläsningen försöker jag ge svar på syfte och verkan av all data som hämtas in när vi använder bl.a. digitala lösningar.

4. Föreningsinformation: Verksamhetsplan och budget för 2022 presenteras

Kostnad 50 kr

Anmälan sker genom inbetalning av 50 kr till SeniorNets bankgiro 476-9774 med angivande av namn och medlemsnummer

Vi vill ha din betalning senast Fredag den 29 oktober.

Vi förutsätter att du som kommer är fullvaccinerad.

 

Välkommen / Aktivitetsgruppen

 

Ev avbokning görs på telefon 072-5240054 (Ingrid)