Stadgar

SeniorNets kurs " " är nu i full gång. På kursen lär man sig att använda LibreOffice för att bl a skriva texter, göra kalkyler och presentationer. LibreOffice är ett gratisprogram som man kan ladda ner från nätet.