Förtroendevalda

För att erhålla lite erfarenheter och feedback från SeniorNets digitala aktiviteter under pandemin har Lars-Gösta Hultberg genomfört intervjuer med några medlemmar som deltagit i några av aktiviteterna.

Under pandemin har SeniorNet genomfört 2 årsmöten,6 föreläsningar, 4 Seniorsurfarskolan och 6 torsdags Zoom möten (pågår).

Antalet deltagare har varierat med trettioåtta som högsta siffra så vi misstänker på goda grunder att osäkerhet inför själva uppkopplingen upplevs som ett stort hinder.

För att läsa Lars-Göstas intervjuer med Inger Hansson och Ebba Holmberg, två medlemmar som varit med på en del tillfällen och ta del av deras erfarenheter, klicka här.