Förtroendevalda

Årets mötesprotokoll, avseende ajournerade mötet 29/3 och återupptagna mötet 24/5, finns tillgängliga i föreningslokalen på Larmvägen. Föreningslokalen är öppen / bemannad tisdag 7 juni  kl 11:30-13:30 och torsdag 9 juni kl 10:00-12:00 för intresserade medlemmar att ta del av protokollen. 

Styrelsen SeniorNet Helsingborg  önskar alla medlemmar GLAD PINGST!

2022-06-04