Avbokning

Avstängningen på Larmvägen är nu borta och gatan är nu öppen för genomfart och parkering som före avstängningen.