Vill du dela av dig med dina kunskaper?

Pandemins utveckling avgör om vi kan träffas i SeniorNets lokaler till hösten eller om vi måste fortsätta med digitalt support.

Supportgruppen