Så här anmäler du dig

Styrelsen i  SeniorNet Helsingborg har kallat medlemmarna till Extrastämma för beslut avseende val av valberedning och komplettering av styrelsen. Mötet kommer att hållas i anslutning till det planerade Medlemsmötet tisdagen den 30/10.

Plats: Träffpunkt Ringstorp

           Kurirgatan 1, Helsingborg

Tid:    tisdag den 30/10 2018 kl 1630