Att vara medlem

Vi närmar oss sommarens slut men ännu kan vi hoppas på en månads sol och sommarvärme. Efter hantering av några enkla ärenden under sommaren börjar nu de olika aktiviteterna i föreningen: 

Styrelsen har haft sitt första möte inför höstterminen HT 2022 tillsammans med representanter för 3 olika arbetsgrupper,

  • Kursgruppen träffas nästa vecka för att planera kursverksamheten HT22
  • Vår annonsering i HD börjar söndag 21 augusti
  • IT-café / IT-support verksamheten börjar slutet augusti
  • Både kurssläpp och kursstart planeras för mitten september.

Vi återkommer med ytterligare information om 2 veckor.
Med en önskan om ” God fortsättning på sommaren” ser vi fram emot föreningens verksamhet under HT 2022.
Styrelsen SeniorNet Helsingborg 
2022-08-03

Vårterminen 2022 - VT22 - avslutades den gångna veckan med ett möte där de två nyvalda och ytterligare tre styrelsemedlemmar deltog. Målsättningen med mötet var att ge de nya styrelsemedlemmarna en inblick i SeniorNet Helsingborgs verksamhet i allmänhet och styreselarbetet mera i detalj. Detta tillfälle ledde även till diskussion / ”spåning” om HT22 och olika aspekter rörande föreningens framtid.

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar med behagligt     väder!

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2022-06-12

Fortsättningen av det i mars ajournerade årsmötet kunde hållas som planerat tisdag 24 maj 2022. Två nya styrelsemedlemmar valdes i enlighet med valberedningens förslag; 30 medlemmar var närvarande. Det fanns inga förslag till ordförandeposten och inga förslag lämnades av de närvarande.

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Vakant                              (Ordförande )

Udo Jansen                      (vice ordförande)

Marianne Aldgård            (Sekreterare)

Gunnar Cöster                (kassör)

Britt Olsson

Sven-Olof Olsson

Guy Rosvall

Christer Eriksson

Bengt-Arne Jönsson ( nyvald )

Protokollen från båda möten kommer att vara tillgängliga i Föreningslokalen. Vi återkommer med information om vilka två dagar / klockslag intresserade kan ta del av protokollen i Föreningslokalen på Larmvägen 8. 

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2022-05-28

Årets mötesprotokoll, avseende ajournerade mötet 29/3 och återupptagna mötet 24/5, finns tillgängliga i föreningslokalen på Larmvägen. Föreningslokalen är öppen / bemannad tisdag 7 juni  kl 11:30-13:30 och torsdag 9 juni kl 10:00-12:00 för intresserade medlemmar att ta del av protokollen. 

Styrelsen SeniorNet Helsingborg  önskar alla medlemmar GLAD PINGST!

2022-06-04