Personuppgiftspolicy

Fler restriktioner???    Färre restriktioner??      Inga restriktioner?!

Ingen kan veta och just därför diskuterar vi just nu olika lösningar för eventuella kurser för våren 2021. Kursgruppen kommer dels att planera kurser för våren 2021 ( VT 2021 ) som vanligt och dels att inbjuda kursledare och assistenter inom kort för diskussion om frågor rörande digitala kurser. Vi hoppas kunna väcka intresse för digitala kurser hos både medlemmar, kursledare och assistenter – inte i stället för utan som ett komplement till traditionella kurser. Följ utvecklingen genom att regelbundet gå in på föreningens hemsida.

Kursgruppen / Anita Törnkvist; Karin Jonsson; Udo Jansen; Lars Gustavsson