Personuppgiftspolicy

Vi skickar detta meddelande för att påminna både medlemmar och – förhoppningsvis – blivande medlemmar om våra digitala aktiviteter.

Medlemmar har under våren erbjudits att få hjälp i hantering av Zoom för att kunna delta i olika digitala aktiviteter. Zoom är ett digitalt videokonferensprogram för att kunna hålla digitala möten i större grupper. I till exempel i följande sammanhang kommunicerade deltagarna via Zoom: föreningens årsmöte, aktivitetsgruppens föredrag, diskussionsgrupp som uppföljning efter TV2s program ”Seniorsurfarna”, diskussionsgrupp på torsdag eftermiddagar(6st) med ”Tema för dagen” och därpå följande öppen diskussion. Den digitala kursen i kortspelet SKAT började på tisdag 11/5. Vår förhoppning är att även kunna börja någon / några digitala kurser till före sommaren.

Föreningens aktivitetsgrupp har, precis som de brukar, ordnat intressanta föredrag för vårterminen 2021. Vårens program, varav ett föredrag återstår, ser ut på följande sätt:

Januari     ”Källkritik” med HD:s chefredaktör Marcus Ekdahl

Februari   ”Kost och träning för seniorer” med Sandra Lundahl från Filborna Arena

Mars         ”Corona och IT”-framtiden med IT-experten Joakim Jardenberg

April          ”Kanalfärd från Travemünde till Rhones mynning” med vår egen Udo Jansen

Maj           ”Varför behövs en effektkommission i Skåne? ” med Anders Fredriksson från Öresundskraft.

Följ med in i den digitala världen genom några enkla, dvs lätta steg: anmäl dig till våra digitala aktiviteter respektive gå med som medlem i SeniorNet Helsingborg och dra fördel av kommande aktiviteter under hösten.