Vårt motto är: Den som kan lite mer hjälper den som kan lite mindre. 
Det lever vi  upp till via kurser och information om datorer, surfplattor och smarta telefoner.. Vårt enda krav på dig som elev är att du är 55+ och är medlem.
På våra kurser har vi en kursledare som är ansvarig för kursens utformning och genomförande. Till sin hjälp har kursledaren en eller två assistenter som ser till att alla elever hänger med under utbildningen.

Liksom våra elever är kursledare och assistenter 55+. De är väl medvetna om att det där med IT inte är så lätt alla gånger. Och ju äldre man blir, desto svårare tycks det bli. Barn och barnbarn är många gånger väldigt duktiga på  tekniken men de har inte alltid förmågan att förmedla sina kunskaper till oss seniorer. Våra kursledare och assistenter kan det  och  har dessutom
ett helt annat tålamod än yngre personer. De flesta av våra kurser är grundkurser som riktar sig till dig som saknar eller har liten erfarenhet av IT. Det kan också vara så att du har använt tekniken i ditt yrkesliv men nu upptäckt att det är något helt annat att arbeta på egen hand.

Kursernas upplägg

Vi har två lokaler, en kurslokal med tio datorer, lärardator och storbilds-TV. I föreningslokalen  håller vi en del kurser – där har man med sig egen surfplatta eller telefon.Även här finns en storbilds-TV. 
Kurserna hålls antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. En paus med fika hålls vid lämplig tidpunkt. 
På kurserna är man 8 – 10 elever beroende på kursens innehåll. På kurser för surfplatta och telefon har man med egen utrustning, medan man på övriga kurser i regel använder SeniorNets datorer. Undantag finns dock. För att en kurs ska bli av krävs minst 5 deltagare.
Kur smaterial finns i regel – i vissa fall köps detta in men det händer även att kursledarna tar fram eget material. Kostnaden för kursmaterialet framgår av kursbeskrivningen.Vi har Windows 10, senaste version, på våra datorer.
För att du ska få ut mesta möjliga av kursen krävs det att du tränar hemma mellan varje kurstillfälle.