- 1/1 2023 meddelande till medlemmarna att information om kursutbudet finns på hemsidan.

- 7/1 och 8/1 annonsering i HD, NST och LP om dagen för kurssläpp de 9/1 avseende sammanlagt 15 kurser.

- 9/1 fm kurssläpp; dagen började med tekniska problem för medlemmarnas kursanmälan – löstes genom en snabbinsats från Karin.

- 9/1 em styrelsemöte för rutinärenden. Noteras att Udo har lämnat styrelsen i enlighet med tidigare meddelad planering.

- 12/1 dagen för föreningens årsstämma, onsdag den 22/3 2023, meddelades på hemsidan och via epost samt vanlig post i några enstaka fall.

- 15/1 annonsering i HD, NST och LP med information om VT23s början av IT-café den 18/1 och IT support den 19/1.

- 18/1 start för IT-café.

- 19/1 fm Kursgruppens sedvanliga Kickoff.

- 19/1 em start för IT-support.

- 24/1 kursstart för VT2023 med i dagsläget 5 anmälda till kurs nr 21 och den fulltecknade kursen nr 4 med 10 anmälda.

Välkomna till ett nytt och spännande IT-år med nyvunna IT-kunskaper.

Styrelsen SeniorNet Helsingborg

2023-01-20