Denna personuppgiftspolicy förklarar hur SeniorNet Helsingborg (vi eller oss) behandlar och skyddar dina personuppgifter.

 

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

SeniorNet Helsingborg

c/o Ordförande SeniorNet Helsingborg

Organisationsnummer:  843003-2436

 

2. Beskrivning av behandling

Ändamål

Erbjuda medlemmar kurser och andra aktiviteter för att sprida IT-kunskap.

Utskick med inbjudningar och information.

 

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar allmänna personuppgifter:

 • Medlemsnummer
 • Anslutningsdatum
 • Kön
 • Namn och adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer

 

Källor

Vi samlar in uppgifter direkt från dig vid:

 • Medlemsanmälan
 • Kursanmälan

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder.

För att fullgöra föreningens ovanstående ändamål.

 

Mottagare

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall när vi håller kurser:

 • Med Vuxenskolan Helsingborg
 • Med Helsingborg Stad

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i något syfte.

 

Bevarande

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver.

 • Personuppgifter raderas när medlemskapet sägs upp eller senast fyra månader efter utebliven betalning av årsavgiften

 

3. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • När dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandlingen av uppgifterna innan du har återkallat ditt samtycke.
 • Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.

 

Vid viktiga förändringar kommer vi att meddela dig genom denna webbplats och via e-post, om möjligt. Aktuell version av denna policy finns på vår webbplats http://www.seniornet-helsingborg.com/index.php/foereningen/personuppgiftspolicy