Styrelsen 2022

Styrelseuppdrag

Vakant (Ordförande)
Vakant (vice ordförande)
Gunnar Cöster (kassör)
Marianne Aldgård (Sekreterare)
Britt Olsson
Sven-Olof Olsson
Guy Rosvall
Christer Eriksson

 

Revisorer

Jan Bergsten
Kaarina Andersson
Lisbeth Westerblad(suppleant)

 

Valberedning

Lars-Erik Larsson