Styrelsen 2024

Styrelseuppdrag

Mats Rydén (Ordförande)
Vakant (vice ordförande)
Eva Dunefloo Larsson (kassör)
Marianne Aldgård (Sekreterare)
Magnus Larsson
Wivi Rönnbäck-Eck
Lars Teinvall
Lars Gustavsson
Ingrid Andersson
Gunnel Bäckman

 

Revisorer

Jan Bergsten
Kaarina Andersson
Rey Råvall Roterande (suppleant)

 

Valberedning

Lars-Erik Larsson (sammankallande)
Sven-Olof Olsson
Jan Klint