Styrelsen 2023

Styrelseuppdrag

Vakant (Ordförande)
Roterande inom styrelsen (vice ordförande)
Gunnar Cöster (kassör)
Marianne Aldgård (Sekreterare)
Dan Hägg
Mats Rydén
Guy Rosvall
Lars Teinvall
Lars Gustavsson

 

Revisorer

Jan Bergsten
Kaarina Andersson
Rey Råvall Roterande (suppleant)

 

Valberedning

Lars-Erik Larsson