Personnummer är ett måste för att vi skall kunna registrera er.