SeniorNet Helsingborg ( SNH ) har deltagit - genom samarbete med Vård och Omsorgs Förvaltningen ( VOF ) och Kulturförvaltningens Bibliotek - i Kommunens projekt att erbjuda unga elever sommarjobb. Efter initiativ från VOF har SNH tillhandahållit Föreningslokalen så att tre IT-ungdomar har kunnat hjälpa besökande IT-Seniorer. Föreningens medlemmar informerades om projektet via hemsidan och medlemsbrev. Allmänheten, även intresserade som inte är medlemmar, inbjöds genom annons i HD. VOF informerade via sina kanaler.

Tre torsdagar i rad, 15/6, 22/6 och 29/6, har eleverna Tindra, Oliver och Nils hjälpt över 30 Seniorer med diverse IT-svårigheter. Hjälpbehovet gällde användning av mobiler och surfplattor men även några fall avseende datorer och en skrivare. Besökarna fick hjälp av de duktiga IT-ungdomarna som verkade trivas med sitt uppdrag, dvs att finna svar på frågor om hantering av olika enheter avseende både mjuk- och hårdvara. Besökarna var generellt mycket imponerade av Tindras, Olivers och Nils´ kunskaper och tacksamma för den hjälpen de har fått.

Vi som samordnade och medverkade i projektet, 6 st SNH-Aktiva, uppskattade denna nya erfarenhet och önskar föreningens alla medlemmar en FIN SOMMAR