Övre raden: Göran Ahlberg, Katarina Stefelics, Anita Törnkvist, Lotte Janheden och Ulla Engström.
Undre
...