Man skulle kunna tro att Helsingborgs stadsbussar vill gratulera oss till våra tjugo år genom att placera två nya hållplatser precis utanför våra dörrar. Linje 1, 26 och 27 har hållplats Regementsvägen. Linje 7 har hållplats Larmvägen. Det tackar vi för! För en förening som SeniorNet Helsingborg  är det viktigt med lättillgängliga lokaler. De ska också vara ändamålsenliga, välutrustade och inte för dyra. Denna målsättning har funnits under alla år. Idag ser vi resultatet på Larmvägen. Där har vi vår föreningslokal i 8A och kurslokal i 4C. Som sagt, resultatet av ett målmedvetet arbete som startade på Stadsbibliotekets ” hylla" 1999. Och nu är det alltså ännu enklare att ta sig hit och hem.

Antalet medlemmar ökade  snabbt, ”hyllan” blev för trång  och flytten gick till bibliotekets utbildningssal  i källaren. Säkert ett stort steg.

Första ”tillhållet" på hyllan.

Ett ännu större steg, och säkert det viktigaste dittills, togs då lokalen på Larmvägen 4C hyrdes. Då blev det egna utbildningsdatorer, kraftfull lärardator, scanner, skrivare och projektor i taket. Mycket av verksamheten, kurser, möten, öppet hus mm var koncentrerad hit. Allt tack vare ett idogt arbete av medlemmarna och generösa gåvor. Antalet medlemmar var då knappa trehundra. Samtidigt var det också möjligt för medlemmar att mötas på några av stadens träffpunkter, som till exempel på Tågaborg.


Egen klubblokal och verksamhet på stadens träffpunkter

År 2005 blev stugan återigen för trång. Då hyrdes även en mindre lokal på Larmvägen 8A, den som nu är vår föreningslokal. I första hand var den tänkt för ÖppetHus-verksamheten. Säkert behövligt då antalet medlemmar ökade och därmed behovet av råd och support.

Föreningslokalen mer och mer en mittpunkt, för SeniorNet och dess medlemmar.

I takt med den snabba utvecklingen inom IT  har föreningslokalen även nyttjats som kurslokal, främst för surfplattor och smarta telefoner.Men även vid andra träffar, som här vid välkomstmöte för nya medlemmar eller träffar för kursledare.


Välkomstmöte för nya medlemmar. Kursledarträff.

 

.

Ändamålsenliga, välutrustade, lättillgängliga lokaler, var det ju.I båda lokalerna finns plats för avkoppling i mysig fikahörna.

Möjlighet att koppla upp sig på föreningens Wifi. Moderna kursdatorer med Windows 10. Storbildstv i båda lokalerna..


Båda lokalerna i gatuplan. Nära till kollektitrafik.

Expressen då? Helsingborgsexpressen, linje 1,26 och 27  har sin hållplats, Regementsvägen,precis utanför dörrarna, Linje 7 har sin hållplats lika nära, den heter Larmvägen. Lättillgängligt. Glöm inte att ladda ner Skånetrafikens nya app. Då vet du precis när bussarna kommer och går.Kan det bli bättre? Välkommen för att se hur vi har det. Vi har tjugo års erfarenhet av att hjälpa seniorer att bli digitala. Och så kan du åka expressbuss hit.