Varje termin har vi, sedan några år tillbaka, tagit emot en praktikant från NTI-gymnasiet i Helsingborg, före detta IT-gymnasiet. Nu välkomnar vi Elliot Petersson, som skall praktisera hos oss på onsdagar och torsdagar under  sex veckor på höstterminen.

Vi har den erfarenheten att dessa unga killar, det har hittills enbart varit killar (!), ganska snart blir populära att få hjälp av. De är ju till skillnad från oss seniorer uppvuxna med IT. För dem mer naturligt. Det är kanske förklaringen.

Elliot kommer att ha fullt upp. ”Juniorhandledare”, kanske man kan kalla det, på IT-träffpunkten och ÖppetHus precis som hans föregångare varit. Assistent på en Androidtelefonkurs finns också på programmet, liksom att hålla  föredrag. 

Nu är det upp till oss alla att ta väl hand om honom, och visa att även seniorer är och vill bli digitala.

Välkommen och lycka till, Elliot!