Knappar och appar. De var de mest använda begreppen när Lars Bjerne och Mats Olsson inledde höstens kurser med IPhone för nybörjare. Deltagarnas svar på frågan om förväntningar på kursen, samt  erfarenheter och kunskaper om iPhone, gick
att sammanfatta så här: ” Be inte barn och barnbarn om hjälp!. De tycker bara frågorna är dumma.” Det, om något, känner vi verkligen igen på SeniorNet.  Bättre att gå en kurs, där är inga frågor dumma. Snarare ett bevis på intresse.

På en nybörjarkurs tar vi allt från grunden.  Därför först telefonens knappar. Då gäller det att veta dels vilken knapp det handlar om, dels om man skall trycka snabbt
eller länge. Mycket viktigt visade det sig.  Därefter var det appar.” Dra uppifrån, dra från höger, dra från vänster och dra nedifrån.” Lite knepigt, men efterhand kom
alla på det, och notiscenter, kamera och jag vet inte vad, trollades fram på alla telefoner. Telefoner? Man kan undra om det är rätt begrepp. Ringa är väl det minsta
man gör? Mycket skall ju nu skötas via mobilen,sms/mms, parkering, biljetter till buss, tåg, flyg m.m. m.m.
Lycka till med fortsättningen! Att döma av intresse och alla frågor, kan man vara säker på att både knappar och appar behärskas till fullo, när det är dags för ”examen” om en månad.


Övre bilden: Lars Bjerne med några deltagare.
Undre bildraden från vänster: Mats Olsson instruerar, Lars Bjerne gör detsamma. Gott med fika.
Klicka för större bild.