Vår flitiga Kursgrupp, Udo Jansen, Anita Törnkvist, Margareta Johansson och Karin Jonsson, har haft kursledare/assistenter samlade för att utvärdera höstens kurser och planera kurserna inför våren 2020. Under hösten har vi haft två nya kortkurser om hur man hanterar appar både i Android telefon/surfplatta och i iPhone/iPad. Båda var snabbt fulltecknade och populära och kommer givetvis att finnas bland kurserna även till våren. På mötet togs en preliminär plan fram för vårens kurser. Av den framgår att utbudet kommer att bli i stort sett detsamma som under hösten. 

Så snart vårens kursplan är fastställd kommer den att publiceras här på hemsidan. Tisdagen den 7 januari kl. 09.00 blir det kurssläpp och därmed möjligt att anmäla sig till kurs. Gå gärna in och läs om kurserna när de publiceras så du vet kursinnehållet och vilka förkunskaper som krävs.


På bilden några av kursledarna under överinseende av Udo Jansen.