I enlighet med SeniorNet Helsingborgs stadgar meddelas härmed att Föreningens Årsmöte kommer att hållas tisdagen den 3:e mars.

Kallelse till årsmötet skickas ut separat.

 

SeniorNet Helsingborg

Styrelsen