Månaden och veckan inleddes med att styrelsen höll sitt ordinarie månadsmöte. På tisdag hade föreningen sitt andra medlemsmöte efter pandemin.

Mötet var välbesökt, vi var 38 medlemmar plus föredragshållaren Mickey Missler. Mötet startade med att Mickey Missler berättade, som vanligt mycket kunnigt, detaljerat och ändå lättförståeligt om ”Coronapandemins effekter på vårt digitala samhälle”.

 

 

Därefter följde kaffepaus med kaffe/te, goda kakor och trevligt socialt umgänge. Mickey fortsatte sedan, lika engagerad som tidigare, att beskriva hur ”Allt registreras”;dvs allt vi gör på nätet.

Som avslut presenterade Udo Jansen och Gunnar Cöster styrelsens Verksamhetsplan respektive Budget för år 2022.

 

IT-caféet var ”öppet” som vanligt, dock med endast  få besökare varav en blev vår senaste nya medlem.

IT-supporten  på torsdag var välbesökt, närvarande ”jourhavande” medlemmar kunde hjälpa besökarna att lösa deras problem.

 

 

Under november avslutas de sista kurserna för hösten 2021; en av dessa – kurs nr 13 – har lagts ut på hemsidan idag. Någon enstaka kurs kan tillkomma – ni uppmanas som vanligt att bevaka hemsidan. Kursgruppen kommer att ha sitt planeringsmöte måndag den 29/11. Sedan återstår ett styrelsemöte den 6/12 och jullunchen den 7/12 – återigen: ta del av all information i takt med att den finns på hemsidan.

 

Styrelsen / Aktivitetsgruppen / Kursgruppen

2021-11-05