Välkomna till ett nytt IT-år – 2022! Säkert ett spännande år med fortsatta coronarestriktioner och andra utmaningar. Men även ett år med möjligheter till nya IT-kunskaper och kontakt med andra medlemmar genom föreningens olika sociala aktiviteter.

Föreningens år börjar med att vårterminens kurser ( se hemsidan ) blir frisläppta för bokning måndag den 10 januari kl 0900. Vi finns i föreningslokalen kl 0900-1200 för er som behöver hjälp med bokningen; medlemmar som behöver hjälp via telefon kan ringa 042-15 08 71. Med hänsyn till aktuella corona-restriktioner / - rekommendationer har vi minskat antalet kursdeltagare till 6 i föreningslokalen respektive 7 deltagare i kurslokalen. Kursgruppen fortsätter sitt förberedande arbete med en Kickoff tisdagen den 25 januari.

Styrelsen håller årets första möte måndag den 10 januari. Dagordningen omfattar rutinärenden samt beslut om datum för årsstämman. Fastställt datum meddelas senare.

IT-café och IT-support börjar vårens verksamheter i föreningslokalen under januari. IT-café hälsar alla, även de som inte är medlemmar, välkomna med start onsdag den 19 januari kl 1000-1200. IT-support för medlemmar startar torsdag den 20 januari kl 1300-1530.

Mycket kan hända de närmaste veckorna – kanske fler restriktioner och tillbakadragande av desamma i just nu okänt tempo. Trots osäkerheten fortsätter vi vår planering så som den meddelas genom brev till medlemmarna och hemsidan. Alla medlemmar uppmanas att hålla sig uppdaterat genom besök på hemsidan.

Välkomna till våra lokaler - vi följer myndigheternas regler genom att undvika trängsel och genom att tillhandahålla munskydd och handsprit.

Styrelsen i SeniorNet Helsingborg

2022-01-06